esma - european sprayer manufacturers association - logo

Sytuacja

Europejski rynek ręcznych opryskiwaczy podlega coraz większym przeobrażeniom spowodowanym globalizacją. Wzrastająca ilość konkurentów spoza Europy zalewa rynek tanimi opryskiwaczami niskiej jakości, które w wielu przypadkach nie spełniają europejskich standardów bezpieczeństwa i jakości. Ponadto, na rynku oferowane są kopie markowych produktów o bardzo niskiej jakości i w bardzo niskiej cenie, co powoduje, że klienci tracą orientację. Produkty te w wielu przypadkach są niebezpieczne dla użytkownika oraz środowiska.
Sytuacja ta zmotywowała nas do założenia Stowarzyszenia Europejskich Producentów Opryskiwaczy - ESMA (European Sprayer Manufacturer Association). Promujemy uczciwą konkurencję oraz takie działania, które zapewniają, że produkty oferowane klientom są bezpieczne i dobrej jakości. Dzięki temu członkowie ESMA zabezpieczają swoje interesy, chronią miejsca pracy, rozwój i tworzenie Know-How w Europie.

Bezpieczne Opryskiwacze – Made in Europe!