esma - european sprayer manufacturers association - logo

Działania ESMA

Działania ESMA są wielorakie. Poniżej przykładowa ich lista:
  • Ustanawienie standardów bezpieczeństwa
  • Ustanawienie metod testowania
  • Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa
  • Obserwacja rynku jeśli chodzi o bezpieczeństwo produktu i uczciwą konkurencję
  • Działania przeciw piractwu
  • Pomoc ustawodawcom przy ustanawianianiu podstaw prawnych i standardów