esma - european sprayer manufacturers association - logo

ESMA

Celem ESMA jest zapewnienie wszystkim uczestnikom rynku, w szczególności klientom, dobrego traktowania.

Aby w wyniku braku barier handlowych nie został zahamowany postęp techniczny,
ważne jest rozwijanie rynku na którym panuje uczciwa konkurencja.

ESMA i jej członkowie respektują prawo, akty prawne oraz standardy obowiązujące na rynku.