esma - european sprayer manufacturers association - logo

Grupy pracy ESMA

W celu osiągnięcia zamierzonych celów utworzone zostały dwie grupy tematyczne:
Rynek i Konkurencja

  • Obserwacja rynku pod względem bezpieczeństwa produktu i uczciwej konkurencji
  • Działania przeciw produktowemu piractwu


Email: market@esma-online.eu
Rozwiązania techniczne

  • Ustanawienie standardów bezpieczeństwa
  • Ustanawienie metod testowania
  • Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa
  • Pomoc ustawodawcom przy ustanawianianiu podstaw prawnych i standardów


Email: technical@esma-online.eu